ایپرودین+کاربندازیم

ایپرودین,کاربندازیم,قارچکش,قارچکش سیستمیک,پیلار,Iprodione,carbendazim

ایپرودین+کاربندازیم

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | 12:500 نظر666691 بازدید

  • معرفی محصول
  • نظرات کاربران
نام شرکت : پیلار - چین
نام : ایپرودین+کاربندازیم
:

ایپرودیوم + کاربندازیم یک قارچ کش سیستمیک و تماسی از گروه دی کاربامات + بنزیمیدازول با دامنه تاثیر برای پیشگیری و درمان از باروری اسپورها و رشد Mycelium جلوگیری می کند .

دیدگاه خود را بیان کنید