کود پلنتا

شرکت پلانتا آلمان ( PLANTA GMBH GERMANY ) تولید کننده انواع کود کامل باواریا، فرمولهای مختلف نیترات کلسیم، مونو پتاسیم، فسفات، مونو امونیوم، سولفات پتاسیم، کود آهن خاکی

کود پلنتا

شرکت پلانتا آلمان ( PLANTA GMBH GERMANY ) تولید کننده انواع کود کامل باواریا، فرمولهای مختلف نیترات کلسیم، مونو پتاسیم، فسفات، مونو امونیوم، سولفات پتاسیم، کود آهن خاکی

محصولات

  • کود باواریا
    کود باواریا
بازگشت