حضور در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران http://saeegol.com fa حضور در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران http://saeegol.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=27  شرکت ساعی گل تهران در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران حضور دارد. این شرکت با ارائه جدیدترین محصولات کمپانی های مطرح دنیا در زمینه بذر، سم و کودهای کشاورزی بهترینها را به جامعه کشاورزی کشور معرفی مینماید.

]]>