کت نیپ(سنبله الطیب) http://saeegol.com سنبه الطیب,سنبله تیب,سنبله تیو,کت نیپ,بیزتیس,بیزتیز,beeztees,cat nip,catnip fa کت نیپ(سنبله الطیب) http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=144  

کت نیپ یا سنبله الطیب

سنبله الطیب دارای بوی مطبوعی می باشد که از دور گربه را به خود جذب می کند و به دلیل وجود آکتینیدین در عصاره ی این گیاه که به فرمون های بدن گربه شباهت دارد موجب سرخوشی گربه می گردد.

 

]]>