هویج هیبرید شاینی http://saeegol.com هویج,هویج هیبرید شاینی,carrot,اسکای سید,اسکای سید آمریکا,هویج هیبرید,sky seeds fa هویج هیبرید شاینی http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=203 از نوع ناتس

بوته قوی با برگهای بلند

متوسط رس (125-130 روز)

میوه به رنگ نارنجی تیره با پوست صاف براق به طول 18-22 سانتی متر و سیلندری

کیفیت داخلی خوب، میوه با قابلیت نگهداری در مزرعه و مقاومت در مقابل دو شاخه شدن و شکستگی

مقاومت: Resistant to bolt, Splitting and leaf disease

]]>