بادمجان هیبرید دلمه ای هوای آزاد گلکسی http://saeegol.com بادمجان,بادمجان هوای آزاد,بادمجان گلکسی,بادمجان دلمه ای,بادمجان دلمه ای گلکسی,بادمجان هیبرید,بادمجان هیبرید هوای آزاد,اسکای سید,اسکای سید آمریکا,sky seeds fa بادمجان هیبرید دلمه ای هوای آزاد گلکسی http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=206 متوسط رس (75 تا 80 روزه)

میوه دلمه ای و رنگ سیاه براق

بوته پربار و کوتاه با تداوم گلدهی در شرایط سرد

گوشت میوه کرم رنگ با دانه بسیار بسیار محدود و بدون تلخی

بوته بسیار قوی و مقاوم به خوابیدگی زمان باردهی

کاسبرگ بدون خار

 

]]>