فلفل دلمه استاندارد کالیفرنیا واندر http://saeegol.com فلفل دلمه ای ,فلفل دلمه,فلفل دلمه استاندارد,سه حلقه آمریکا,بذر فلفل دلمه ,بذر فلفل دلمه ای ,بذر فلفل دلمه ای آمریکایی,genetics international,کالیفرنیا واندر,california wonder fa فلفل دلمه استاندارد کالیفرنیا واندر http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=209 طول دوره رسیدگی حدود 72-76 روز

سایزمتوسط تا درشت

میوه های یکنواخت با دیواره ی ضخیم

رنگ سبز تیره

عملکرد بالا

طول بوته 50-60 سانتی متر

بسته بندی قوطی 100 گرمی

]]>