پیاز کریستال هیبرید http://saeegol.com پیاز,پیاز کریستال,پیاز کریستال هیبرید,پیاز سفید,onion,بذر,بذر پیاز ,بذر پیاز هیبرید,genetics international fa پیاز کریستال هیبرید http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=212 جزء ارقام روز کوتاه می باشد

دارای پوسته بسیار خوب، صاف و تک محور

اندازه ی خوب و محکم

دارای رایحه قوی

مقاوم به High Pink Root (بیماری پوسیدگی ریشه)

پوست و داخل آن سفید رنگ

تعداد بذر در هر گرم 250 الی 300 عدد

میزان مصرف در هر هکتار در کشت مستقیم 5 الی 8 کیلوگرم

]]>