ملون هیبرید هوای آزاد لیلیان http://saeegol.com ملون,بذر ملون,بذر آمریکایی,اسکای سید,skyseed,skyseeds fa ملون هیبرید هوای آزاد لیلیان http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=224 بسیار زودرس، بوته بسیار قوی و پوشش کامل بر روی میوه ها

میوه ها به وزن تقریبی 1/5 تا 2/5 کیلوگرم، بیضی با توربندی بیسیار خوب

گوشت میوه نارنجی خوش رنگ با طعم و عطر عالی

میوه بسیار سفت مناسب حمل و نقل طولانی و صادرات با حفره میانی کوچک

یکنواختی بالا در شکل و اندازه میوه و همرسی

قابلیت بازیابی بوته پس از برداشت چین اول

تعداد در بسته: 1000 عدد

مقاومت: Fusarium, PM

]]>