بذر هندوانه رقم چالستون گری http://saeegol.com بذر,هندوانه,بذر هندوانه,گاردسکو,شرکت ساعی گل تهران,Gardesco fa بذر هندوانه رقم چالستون گری http://saeegol.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=60
 • رشد رویشی خوب
 • زمان برداشت از تاریخ کشت حدود 90 روز
 • میوه کشیده با وزن متوسط 9 الی 14 کیلوگرم
 • پوست میوه نسبتا ضخیم به رنگ سبز روشن
 • رنگ گوشت میوه قرمز تیره ، ترد و بسیار شیرین
 • عملکرد بالا
 • مقاوم به بیماری آنتراکوز
 • مناسب برای حمل و نقل و صادرات
 • تعداد بذر در هر گرم 10 الی 30 عدد
 • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم 4 الی 5  کیلوگرم
 • در کشت نشاء 800 الی 1200 گرم
 • ]]>