صفحه اصلی

شرکت ساعی گل تهران,ساعی گل,ساعی گل تهران,وارد کننده پیاز گل,پیاز گل هلندی,بزرگترین وارد کننده پیاز گل,بزرگترین وارد کننده قلمه,بزرگترین وارد کننده از هلند,غذای حیوانات خانگی,غذای سگ و گربه,بویتال,لئوناردو,بلکاندو,آنیویتال,TSG,Saee Gol,Tehran Saee Gol,بذر,بذور صیفی جات,بذر صیفی جات,گاردسکو,بذر گاردسکو,بذر گاردسکو آمریکا,بذر آمریکایی,بذر اسکای سید,اسکای سید آمریکا,بذر اسکای سید آمریکا,بذر سه حلقه,بذر GENETICS INTERNATIONAL,GENETICS INTERNATIONAL,صیفی و سبزی,سیزیجات,بذر سبزی جات,گلخانه,سم,کود,نماینده پلانتا آلمان,تنها نماینده پلنتا المان,پیلار,سم پیلار,پیلار چین,سم پیلار چین,باواریا,باواریا پلنتا,کود باواریا,کود کامل,کود آهن

شرکت ساعی گل تهران

شرکت ساعی گل تهران ارائه کننده جدیدترین محصولات و تکنولوژی ها در بخش های گل و گیاه، کشاورزی و حیوانات خانگی میباشد. در بخش زراعت، این شرکت عرضه کننده پیاز و قلمه گل، کودهای کشاورزی پیشرفته، سموم دفع آفات نباتی و پوشش گلخانه ای به تولید کنندگان عزیز است. شرکت ساعی گل تهران همچنین در زمینه صادرات شاخه گل تازه و سبزی و میوه به کشورهای خاورمیانه و اروپایی فعال است. شرکت ساعی گل تهران تامین کننده غذا و لوازم حیوانات خانگی از کشورهای آلمان و هلند بوده و متعهد است تا با کیفیترترین محصولات را با مناسبترین قیمت ارائه نماید.