حضور شرکت ساعی گل تهران در نمایشگاه بین المللی ایران سبز

شرکت ساعی گل تهران به عنوان بزرگترین شرکت وارد کننده نهاده های کشاورزی در ایران در دومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز حضور داشت. این نمایشگاه با حضور شرکت های معتبر خارجی برگزار گردید.

شرکت ساعی گل تهران به عنوان بزرگترین شرکت وارد کننده نهاده های کشاورزی در ایران در دومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز حضور داشت. این نمایشگاه با حضور شرکت های معتبر خارجی برگزار گردید.


دیدگاه خود را بیان کنید