لانه گذاری برای پرندگان در پارک های تهران

‎شركت ساعي گل تهران جهت حمايت از پرندگان و محيط زيست اقدام به طراحي و اجراي پروژه اي منحصر بفرد براي اولين بار در ايران كرده است. در اين پروژه، ٣٠٠ لانه پرنده از شركت كربل آلمان و با نظر متخصصان پرنده شناس ايراني تهيه گرديده است كه برروي درختان پارك خوارزم نصب مي گردد. لذا از تمامي عزيزان جهت افتتاح اين پروژه دعوت بعمل مي آيد كه در روز جمعه ٢٠ اسفند ٩٥ ساعت ١١ صبح به نشاني شهرك غرب، بلوار ايوانك، خيابان زرافشان شمالي، خيابان خوارزم، پارك خوارزم ما را همراهي كنند.

‎شركت ساعي گل تهران جهت حمايت از پرندگان و محيط زيست اقدام به طراحي و اجراي پروژه اي منحصر بفرد براي اولين بار در ايران كرده است. در اين پروژه، ٣٠٠ لانه پرنده از شركت كربل آلمان و با نظر متخصصان پرنده شناس ايراني تهيه گرديده است كه برروي درختان پارك خوارزم نصب مي گردد. لذا از تمامي عزيزان جهت افتتاح اين پروژه دعوت بعمل مي آيد كه در روز جمعه ٢٠ اسفند ٩٥ ساعت ١١ صبح به نشاني شهرك غرب، بلوار ايوانك، خيابان زرافشان شمالي، خيابان خوارزم، پارك خوارزم ما را همراهي كنند.

‎شركت ساعي گل تهران جهت حمايت از پرندگان و محيط زيست اقدام به طراحي و اجراي پروژه اي منحصر بفرد براي اولين بار در ايران كرده است. در اين پروژه، ٣٠٠ لانه پرنده از شركت كربل آلمان و با نظر متخصصان پرنده شناس ايراني تهيه گرديده است كه برروي درختان پارك خوارزم نصب مي گردد. لذا از تمامي عزيزان جهت افتتاح اين پروژه دعوت بعمل مي آيد كه در روز جمعه ٢٠ اسفند ٩٥ ساعت ١١ صبح به نشاني شهرك غرب، بلوار ايوانك، خيابان زرافشان شمالي، خيابان خوارزم، پارك خوارزم ما را همراهي كنند.
 


دیدگاه خود را بیان کنید