حیوانات خانگی

غذای حیوانات خانگی,پت,حیوان خانگی

شرکت ساعی گل تهران از سال 1392 به عنوان نماینده ی شرکت بویتال آلمان در بخش غذای حیوانات خانگی شروع به فعالیت کرد و هم اینک یکی از شرکت های بزرگ در تامین غذای حیوانات خانگی در کشور می باشد. هچنین از سال 1394 به عنوان نماینده انحصاری شرکت های بیستیز هلند و کربل آلمان و سیووماتیک هلند به واردات لوازم جانبی حیوانات خانگی و خاک گربه می پردازد.

حیوانات خانگی

شرکت ساعی گل تهران از سال 1392 به عنوان نماینده ی شرکت بویتال آلمان در بخش غذای حیوانات خانگی شروع به فعالیت کرد و هم اینک یکی از شرکت های بزرگ در تامین غذای حیوانات خانگی در کشور می باشد. هچنین از سال 1394 به عنوان نماینده انحصاری شرکت های بیستیز هلند و کربل آلمان و سیووماتیک هلند به واردات لوازم جانبی حیوانات خانگی و خاک گربه می پردازد.

گروه محصولات حیوانات خانگی