گل لیلیوم

ل لیلیوم ۱۲ تیر ۱۳۸۹ پیازهای لیلیوم در سایزهای مختلف مانند 16/18 و بزرگتر و کوچکتر موجود می باشد. این شرکت بصورت تخصصی با بیش از ده سال سابقه در خدمت تولیدکنندگان لیلیوم کشورمان می باشد و در این راستا فعالیت گسترده ای در جهت افزایش دانش فنی که منجر به تولید با کیفیت و بازدهی بیشترمی گردد، داشته است. پیازهای لیلیوم این شرکت صرفا از معتبرترین تولیدکنندگان هلندی مانند شرکت Onings تهیه می گردد. در سال 1379 شرکت ساعی گل بعنوان نخستین وارد کننده پیاز گل در ایران اقدام به ترجمه و نشر راهنمای کشت گل لیلیوم نمود که موجب تحولی اساسی در تولید این گل در ایران شد. در صورت نیاز به کتاب راهنمای کشت لیلیوم به فارسی و نیز CD هلندی تولید گل لیلوم ( به زبان انگلیسی) با ما تماس حاصل فرمایید.

ل لیلیوم ۱۲ تیر ۱۳۸۹ پیازهای لیلیوم در سایزهای مختلف مانند 16/18 و بزرگتر و کوچکتر موجود می باشد. این شرکت بصورت تخصصی با بیش از ده سال سابقه در خدمت تولیدکنندگان لیلیوم کشورمان می باشد و در این راستا فعالیت گسترده ای در جهت افزایش دانش فنی که منجر به تولید با کیفیت و بازدهی بیشترمی گردد، داشته است. پیازهای لیلیوم این شرکت صرفا از معتبرترین تولیدکنندگان هلندی مانند شرکت Onings تهیه می گردد. در سال 1379 شرکت ساعی گل بعنوان نخستین وارد کننده پیاز گل در ایران اقدام به ترجمه و نشر راهنمای کشت گل لیلیوم نمود که موجب تحولی اساسی در تولید این گل در ایران شد. در صورت نیاز به کتاب راهنمای کشت لیلیوم به فارسی و نیز CD هلندی تولید گل لیلوم ( به زبان انگلیسی) با ما تماس حاصل فرمایید.


دیدگاه خود را بیان کنید